CENTRES

La Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla disposa de dos hospitals, un centre de rehabilitació i una consulta de medicina esportiva:

 

HOSPITAL DE SANT PAU I SANTA TECLA

   
L'hospital de Sant Pau i Santa Tecla és un hospital de referència de nivell 4 segons la classificació de la Generalitat i ofereixels seus serveis assistencials a l'edifici ubicat a la Rambla Vella de Tarragona i al Complex de Llevant.  

Centre d'unitat docent
L'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla és un centre de l'unitat docent de Medicina Interna.

 


HOSPITAL SANTA TECLA RAMBLA VELLA

Dades de contacte

Rambla Vella, 14
43003 Tarragona
e-mail:xarxa@xarxatecla.cat

Telèfons
Citació: 977 231 814
Centraleta 977 259 900
Urgències 977 259 914
Directe habitacions 902 322 525
Radiologia 977 259 910    

 

 

Serveis Rambla Vella

Especialitats mèdiques

Al·lergologia
Al·lergologia pediàtrica
Aparell digestiu
Anestesiologia i reanimació
Cardiologia
Dermatologia

Endocrinologia

  Hematologia i hemoteràpia
Medicina de l'esport
Medicina interna
Nefrologia
Neurologia
Neuropediatria

Oncologia mèdica
 

Otorinolaringologia
Pneumologia
Pneumopediatria

Reumatologia
Unitat de cures intensives

Urgències

 

 

Especialitats quirúrgiques

Cirurgia General
Cirurgia Maxil·lofacial
Cirurgia Ortòpedica i Traumatologia
Cirurgia Vascular
  Obstetrícia i Ginecologia
Oftalmologia i optometria
Urologia

 

Diagnòstic per la imatge

Radiologia simple
Radiologia amb contrast
Mamografia
Ecografia

TAC

 

Dades estructurals Rambla Vella

179
9
5
1
1

Llits internació convencional
Llits UCI
Quiròfans de cirurgia major
Quiròfans de parts
Sala de parts
  2
3
17
6
Sales de cirurgia menor
Places de dilatació obstetrícia
Boxs urgències
Llits observació urgències
  2
6
3
4
Consultes de triatge d'urgències
Despatxos de consulta externa
Gabinets d'exploració
Bressols de neonatologia

 


HOSPITAL SANTA TECLA LLEVANT

Dades de contacte

Complex Llevant C/ Joan Fuster, s/n, 
43007 Tarragona 
Telèfon: 977 231 814

Horari:
de dilluns a divendres de 09.00 a 20.00  hores

 

 

Serveis Complex Llevant

Consultes Externes

Al·lergologia
Aparell digestiu
Cardiologia
Cirurgia Major Ambulatòria
Cirurgia Ortopèdica i traumatologia
Dermatologia
Endocrinologia
Hematologia i hemoteràpia
 

Medicina de l'esport
Medicina interna
Nefrologia
Neurofisiologia

Neurologia
Obstetrícia i Ginecología
Oftalmologia i optometria
 

 

Oncologia mèdica
Oncopsicologia
Otorinolaringologia
Pediatria
Pneumologia
Reumatologia
Uriologia

 

Rehabilitació

Cinesiteràpia
Electroteràpia
Fisioteràpia
Gimnàs
Hidroteràpia
  Logopèdia
Mecanoteràpia
Teràpia Ocupacional
Rehabilitació DomiciliariaDiagnòstic per la imatge

Radiologia simple
Ortopantomografia
Ecografia
Resonancia Nuclear Magnètica
Densitometria

 

Àrea quirúrgica

Cirurgia General
Cirurgia Major Ambulatòria
Cirurgia Menor Ambulatòria
Endoscòpia

Hospital de dia

 

 

Dades estructurals Complex Llevant

2
2
26
1

Quiròfans cirurgia major
Quiròfans cirurgia menor
Llits internació convencional
Sala endoscòpia

  34
6
12
Despatxos de consulta externa
Gabinets d'exploració
Places hospital de dia

 

HOSPITAL DEL VENDRELL

L'hospital del Vendrell és un hospital general bàsic de nivell 2 segons la classificació de la Generalitat.

 

Dades de contacte

Carretera de Barcelona, s/n,
43700 El Vendrell

e-mail: xarxa@xarxatecla.cat

Telèfons:

Citació 977 231 814
Centraleta 977 257 900
Urgències 977 257 914

 

 

Serveis

Especialitats mediques

Al·lergologia
Al·lergologia pediàtrica
Aparell digestiu
Anestesiologia i reanimació
Cardiologia
Dermatologia
  Endocrinologia
Hematologia i hemoteràpia
Medicina interna
Neurologia
Neuropediatria
Oncologia mèdica
  Oncopsicologia
Otorinolaringologia
Pneumologia
Pneumopediatria
Reumatologia

Urgències

 

Especialitats quirúrgiques

Cirurgia General
Cirurgia Maxil·lofacial
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Cirurgia Vascular
  Obstetrícia i Ginecologia
Oftalmologia i optometria

Urologia

 

Rehabilitació

Cinesiteràpia
Electroteràpia
Fisioteràpia
Gimnàs
Hidroteràpia
  Logopèdia
Mecanoteràpia
Teràpia Ocupacional
Rehabilitació Domiciliaria

 

Diagnòstic per la imatge

Radiologia simple
Radiologia amb contrast
Mamografia
Ecografia

TAC

 

Serveis centrals

Anàlisis clíniques
Anatomia Patològica
Farmàcia

Medicina de l'Esport

 

Dades estructurals

90 Llits internació convencional   2 Sales de cirurgia menor
9 Llits/ cirurgia major ambulatòria   17 Boxs urgències
3 Quiròfans de cirurgia major   7 Box ATC (Atenció Continuada)
1 Quiròfans de parts   1 Box Reanimació
1 Sala de parts   18 Llits hospital de dia

 

Si voleu saber més sobre els serveis que ofereixen aquests centres així com la resta de serveis sanitaris que ofereix la Xarxa Santa Tecla, podeu accedir a la seva web a través del següent enllaç: Serveis Sanitaris de la Xarxa Santa Tecla.

CAP VILA-SECA

Centre d'unitat docent

El CAP de Vila-seca és un centre de l'unitat docent de Medicina familiar i comunitària.

Dades de contacte

C/ Galceran de Pinós, 25
43480 Vila-seca

e-mail: absvilaseca@xarxatecla.cat
Telèfon: 977 394 027
Horari: 24 hores tots els dies de l'any
 

 
 
 

 

Serveis

Cirurgia
Cardiologia
Dermatologia
Neurologia
Ginecologia

Oftalmologia
Otorinolariongologia

Pneumologia
Rehabilitació

Reumatologia
Traumatologia
Urologia

   

 

 

CENTRE DE REHABILITACIÓ DE TORREDEMBARRA

Dades de contacte

Avda. Francesc Macià, 80, 
43830 Torredembarra

Telèfon: 977 644 231
Horari: de 8.00 a 19.30 hores de dilluns a divendres
 

Serveis

Fisioteràpia
Controls mèdics

 

 

MEDICINA DE L'ESPORT

Dades de contacte

C/ Joan Maragall, 1
43003 Tarragona 

e-mail: ume@xarxatecla.cat 
Telèfon: 977 259 924