COM ENS ORGANITZEM?

La Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla està dirigida per un patronat integrat per:

President: Joan Maria Adserà Gebellí

Vocals: Josep Anton Burgasé Rabinad, Joan Llort Corbella i Maria Mas Chacón.

 

L'activitat de la fundació es vehicula a través de dos hospitals: l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla (amb centres a la Rambla Vella de Tarragona, a la Vall de l'Arrabassada de Tarragona i a Vila-seca) i l'Hospital del Vendrell: