QUI SOM?

La Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla és una de les institucions més antigues de Catalunya. Els seus orígens es remunten al 1171, a l'antic hospital de la Seu, però no va ser fins al 1464 quan es va crear la Fundació, arran de la fusió d'aquest hospital amb l'hospital nou, que datava de 1370. L'objectiu d'aquesta unió era crear una institució sòlida que vetllés per la salut de la ciutadania i que perdurés en el temps.

Amb aquest esperit, des de la seva fundació fins avui, la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla ha treballat pel benestar sanitari i social del territori durant més de cinc segles lluitant contra tot tipus de contingències històriques. Molt abans que existís la sanitat universal, l'hospital ja tenia cura dels més desvalguts i qualsevol persona de la ciutat podia anar-hi per ser atesa sense importar la condició social ni econòmica. Malgrat les dificultats, la Fundació sempre ha aconseguit tirar endavant fins als nostres dies.

 

Objecte social

La Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla es dedica a l'atenció especialitzada de les necessitats sanitàries de les persones del nostre territori. És una fundació benèfica sense ànim de lucre que des dels seus orígens ha donat servei sense interrupcions als ciutadans i ciutadanes de Tarragona, especialment a aquells que no tenien cap més recurs que la beneficència municipal o de la Diputació. Actualment està integrada a la XHUP (Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública de Catalunya) i incorpora tots els recursos professionals i equipaments de l'àmbit sanitari d'atenció especialitzada necessaris.
 

Missió

Donar atenció i assistència sanitària a les persones del Tarragonès i del Baix Penedès.


Valors

En la condició humana, respectant la vida i la mort digna.

En el necessari manteniment de la salut, per la correcta realització de les persones.

En l'enriquiment mutu de donar i rebre, valor afegit en l'ofici de servir als altres.

 

Visió

Una xarxa sanitària, social i docent, integral i integrada, amb dispositius complementaris i de qualitat, sense ànim de lucre, respectuosa amb la nostra història de compromís al servei de la ciutadania.

La nostra atenció s'orienta a les necessitats de les persones, cercant la qualitat I la seguretat en la assistència.
Vetllem per la motivació i el desenvolupament continu dels professionals.

Estem compromesos amb el coneixement científic i impulsem el desenvolupament de la docència, la innovació i la recerca.


Patronat

La Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla es regeix per un Patronat. Les seves funcions principals són vetllar pel compliment de la missió i finalitats establertes en els estatuts de l'entitat.

 

 

En voleu saber més?

Si voleu saber més coses sobre la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla podeu entrar als  enllaços següents:
Com ens organitzem? | En aquest apartat trobareu informació sobre com està organitzada la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla.
Portal de transparència | En aquest portal trobareu tota la informació de la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla com ara la nostra missió, visió i valors, el codi de bon govern, les dades d'activitat, etc.
Història | Coneixeu la història de la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla?