ACTIVITAT ASSISTENCIAL

Actualment la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla compta amb 3 centres dedicats a l'atenció sanitària especialitzada que cada any donen cobertura a una població de més de 250.000 persones a les comarques del nord del Tarragonès i del Baix Penedès. Cada anys els centres de la Fundació Hospital duen a terme una alta activitat assistencial: