ACTIVITAT ASSISTENCIAL

Actualment la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla compta amb 3 centres dedicats a l'atenció sanitària especialitzada que cada any donen cobertura a una població de més de 250.000 persones a les comarques del nord del Tarragonès i del Baix Penedès. Cada anys els centres de la Fundació Hospital duen a terme una alta activitat assistencial:  

 

 

  • Més de 300.000 visites de consulta externa.
  • Prop de 20.000 altes d'hospitalització.
  • Més de 10.000 atencions a l'hospital de dia.
  • Més de 17.000 intervencions quirúrgiques.
  • Unes 150.000 visites als serveis d'urgències.
  • Prop de 70.000 proves de diagnòstic per la imatge.