CONTRACTES

Molts dels serveis que ofereix la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla són serveis concertats amb diferents administracions públiques, mútues i empreses. Aquestes son algunes per les que treballem: