ACTIVITAT

Actualment la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla compta amb 3 centres dedicats a l'atenció sanitària especialitzada que cada any donen cobertura a una població de més de 150.000 persones a les comarques del Tarragonès i del Baix Penedès. Al 2014 l'activitat assistencial que van dur a terme els centres va ser:  

310.911 visites de consulta externa.
19.128 altes d'hospitalització.
10.376 atencions a l'hospital de dia.
17.485 intervencions quirúrgiques.
149.677 visites als serveis d'urgències.
67.335 proves de diagnòstic per la imatge.