RETRIBUCIONS D'ALTS CÀRRECS I PERSONAL DIRECTIU

El Patronat és el màxim òrgan de responsabilitat de la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla. Marca les línies estratègiques a mitjà i llarg termini i vetlla pel seu acompliment. Les persones que formen part del Patronat no reben cap tipus de retribució.

 

L'equip directiu, seguint les línies estratègiques del Patronat, és el responsable de controlar i dirigir les activitats de la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla, concretament dels dos hospitals que té a Tarragona i al Vendrell i el centre sociosanitari Santa Tecla Llevant, i s'encarrega de garantir la qualitat i l'excel·lència de l'assistència, així com de vetllar pel manteniment dels valors de la institució.

 

L'equip directiu està format per 5 dones i 4 homes, responsables de direcció de centres, direcció d'infermeria i direcció de gestió de pacients d'ambdós hospitals i el centre sociosanitari.

 

Les retribucions abonades durant l'any 2021 als membres de l'equip directiu per les funcions directives que exerceixen per a la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla han estat de 670.538,99 euros. I l'any 2022 han estat de 663.537,57 euros.