PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

El Portal de transparència de la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla és un mitjà perquè la ciutadania conegui millor la nostra gestió com a fundació sense ànim de lucre i amb vocació de servei públic a la ciutadania de les comarques de Tarragona. Resultat d'imatges de Lupa transparència

   

 

El portal de transparència ens permet comunicar el nostre compromís amb la societat i la gestió dels recursos que realitzem seguint els valors fundacionals de la institució.

 

Finalitat, missió i activitats

La Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla té els seus orígens al 1171 i durant més de vuit segles ha vetllat per la salut de les persones del territori.

Actualment la fundació compta amb dos hospitals que donen cobertura a una població de més de 250.000 persones al nord del Tarragonès i al Baix Penedès gràcies a la vocació pel servei a les persones de tots els professionals que en formen part.

 

Organització institucional i estructura

El nostre equip directiu és el responsable de controlar i dirigir les activitats de la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla i s'encarrega de garantir la qualitat i excel·lència de l'assistència que proveeix a través dels seus centres, així com de vetllar pel manteniment dels valors de la institució. Pel que fa a l'òrgan de govern de la fundació, aquest està format per un patronat integrat per persones representatives i independents del territori al qual es presta servei.

 

Gestió econòmica i pressupostària

La Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla és una organització sense ànim de lucre que busca assegurar la suficiència financera per a garantir la seva continuitat.

El següent document expressa l'opinió d'un auditor, que valora si els comptes de l'any 2019 estan ben elaborats d'acord amb els principis comptables i si reflecteixen la imatge fidel de l'organització.

 

Contractació com a proveïdor de serveis

En qualitat de centre concertat, la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla presta serveis assistencials concertats amb CatSalut.

 

Decisions i actuacions d'especial rellevància jurídica

 

Reconeixements i premis

Recull dels reconeixements rebuts per la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla i per altres fundacions de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla en els últims anys com a resultat de la dedicació dels nostres professionals al servei de les persones.